fbpx
PRAVILA

NAGRADNE IGRE

PRAZNIČNO FOTOGRAFIRANJE
NA FACEBOOK STRANI FOTO TONE

Člen 1

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je družba FOTO TONE d.o.o.. Trg osvoboditve 1, LENART V SLOVENSKIH GORICAH, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH.

Nagradna igra »Praznično fotografiranje« poteka na Facebook strani »FOTO TONE – fotografiranje nosečnic, novorojenčkov, otrok in družin« v lastni organizatorja.

Pri izvedbi nagradne igre organizator sodeluje z marketinškim podjetjem ETIKA, družba za etično oglaševanje in produkcijo d.o.o., Ulica Šercerjeve brigade 18, 2000 Maribor, ter s turistično agencijo SAJKO TURIZEM, d.o.o.. Trg svobode 22, Slovenska Bistrica, 2310 Slovenska Bistrica,  ki bo prispevala izlet za 1 osebo na programu PUSTNI KARNEVAL V BENETKE za odhod dne 10.2.2024.

Člen 2

NAGRADE, SODELOVANJE IN IZBOR NAGRAJENCEV

Nagrada v nagradni igri je izlet za 1 osebo na programu PUSTNI KARNEVAL V BENETKE za odhod dne 10.2.2024 na enega nagrajenca, ki bo izžreban med udeleženci nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo kupili paket praznično fotografiranje,  v studiu Foto Tone od 21.12.2023 do 7.1.2024 in privolili v objavo svoje fotografije na naši Facebook strani FOTO TONE – fotografiranje nosečnic, novorojenčkov, otrok in družin (in deljenih straneh in skupinah) ter bodo hkrati všečkali to facebook stran in to objavo z nagradno igro. Vsi udeleženci se potegujejo za izlet v Benetke za eno osebo na pustno soboto dne 10.2.2024. Pravila igra so objavljena na spletni strani www.foto-tone.si.

Organizator igre bo izmed vseh sodelujočih izžrebal enega nagrajenca in ga o tem obvesti preko Messengerja, povezanega s profilom, s katerimi je nagrajenec sodeloval.

Nagradna igra traja od 21.12. 2023. do 7.1.2024, žrebanje nagrajenca pa bo izvedeno do 9.1.2024.

Žrebanje bo izvedeno v prostorih organizatorja ali s pomočjo računalniškega programa in ne bo javno. Komisija za izbor je sestavljena iz vsaj dveh predstavnikov organizatorja.

Organizator zmagovalca razglasi v roku 3 dni po zaključku nagradne igre na svoji Facebook strani in na svoji spletni strani.

 

Člen 3

PRAVICE IN POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od 21.12. 2023. do 7.1.2024 izpolnile pogoje sodelovanja.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe – posamezniki, ki so polnoletni in imajo slovensko državljanstvo, razen zaposleni v podjetjih Foto Tone d.o.o., Etika d.o.o. in Sajko turizem d.o.o. V primeru njihovega sodelovanja se nagrada razveljavi.

Organizatorju nagradne igre je na e-poštni naslov pisarna@foto-tone.si ali na Messenger organizatorjeve Facebook strani nagrajenec, ki je fizična oseba, pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek ter naslov stalnega bivališča, na katerega bo poslana nagrada, telefonsko številko in e-poštni naslov oziroma, na katerega bo poslana nagrada. Sodelujoči jamčijo, da so podatki, ki jih posredujejo za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Zamenjava dobitnika nagrade z drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo pogoje in pravila ter se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena 4. členu teh pogojev.

 

Organizator in sodelujoči partnerji ne prevzamejo nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator in partnerji ne prevzemajo nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro odpove. O tem mora prek Facebook strani oz. Messengerja obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Pravila nagradne igre so na vpogled v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre ter so objavljena na spletni strani www.foto-tone.si.

 

Člen 4

OSEBNI PODATKI IN PREVZEM NAGRADE

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in ZVOP- 1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov pisarna@foto-tone.si ali pisno na naslov organizatorja. Udeleženec ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi, z izjemo podjetij SAJKO TURIZEM d.o.o. in  ETIKA d.o.o. za namen podelitve nagrade in objave nagrajencev na Facebook strani, ter za namen, da bo v imenu organizatorja vsem sodelujočim Facebook profilom v nagradni igri, po zaključeni nagradni igri posredovala preko Massengerja ponudbo za računovodske storitve, s čemer se vsi sodelujoči tudi strinjajo, ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

Organizator obvesti nagrajenca o prejemu nagrade preko Messengerja ali preko elektronske pošte, ki jo je prejel od nagrajenca. Vsak nagrajenec je dolžan v roku 14 dni po prejetju obvestila o prejemu nagrade organizatorju posredovati zahtevane podatke, opredeljene v 3. členu, po Messengerju organizatorjeve Facebook strani ali na e-poštni naslov organizatorja, da se mu nagrado lahko izroči /pošlje. Če podatkov ne posreduje v roku 14 dni ali posreduje napačne podatke, ima organizator pravico mu nagrade ne podeliti.

Nagrajenec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih podatkov, ki izhajajo iz njegovega Facebook profila (ime in priimek oz. naziv) pod objavo nagradne igre “Praznično fotografiranje«, objavljene na Facebook profilu organizatorja z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. Organizator ne odgovarja, če nagrada ni bila izročena nagrajencu zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati (npr. pošta).

 

Člen 5

AKONTACIJA DOHODNINE

Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo oz. morebitne druge davčne obveznosti gredo v breme prejemnika nagrade.

Nagrajenec, ki je fizična oseba je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko) v skladu s četrtim odstavkom 3. člena teh pogojev.

 

Člen 6

SPORI

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

 

Člen 7

VELJAVNOST

Pravila igra so objavljena na spletni strani www.foto-tone.si.

Pred objavo na Facebooku je potrebno pravila torej objaviti še na spletni strani.

 

Ta pravila veljajo od 21. 12. 2023.

 

 

Foto Tone d.o.o.                                                                                                       Lenart, 21.12.2023

Direktor ANTON Žižek

 

Kontaktirajte nas

REZERVIRAJ TERMIN
031 801 841

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov na tem spletnem mestu. Več informaciji

Nastavitve na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovoli piškotke", da vam omogočimo najboljšo možno izkušnjo pri brskanju. V kolikor boste spletno mesto uporabljali brez spremembe nastavitev piškotkov, ali pa boste kliknili na gumb Sprejmi, se strinjate z uporabo piškotkov na spletnem mestu.

Zapri